כניסה למערכת

הישאר רשום

מחשבון מחירים

סוג מטען
קליטה מיידית מיוחדת

תוצאה
שרותי ניטול ביבוא
שרותי אחסון ביבוא
סה"כ לפני מע"מ
מע"מ 17%
סה"כ לתשלום
ט.ל.ח

מחשבון האתר עומד לשירותכם ולנוחיותכם בלבד גובה החיוב בפועל יהא אך ורק בהתאם לנתוני המטען בפועל על פי חישוב שייערך בעת מתן השירותים ובהתאם לחשבונית שתוצא על ידי החברה.

ישנם מטענים המחוייבים ב-27 ש"ח דמי הרשאה לרש"ת.

דירקטוריון והנהלת החברה

דירקטוריון סוויספורט ישראל

דירקטוריון החברה מורכב מנציגי בעלי מניות:
נציג Swissport International  : Sofocles Tymvios
נציג FC Express: דני לרר
נציג ק.א.ל : מולי רבינה

 

מנכ"ל סוויספורט שרותי מטען ישראל

רמי ויינברג

 

 

 
  שלח