כניסה למערכת

הישאר רשום

מחשבון מחירים

סוג מטען
קליטה מיידית מיוחדת

תוצאה
שרותי ניטול ביבוא
שרותי אחסון ביבוא
סה"כ לפני מע"מ
מע"מ 17%
סה"כ לתשלום
ט.ל.ח

מחשבון האתר עומד לשירותכם ולנוחיותכם בלבד גובה החיוב בפועל יהא אך ורק בהתאם לנתוני המטען בפועל על פי חישוב שייערך בעת מתן השירותים ובהתאם לחשבונית שתוצא על ידי החברה.

ישנם מטענים המחוייבים ב-27 ש"ח דמי הרשאה לרש"ת.

הצהרת ביטחון ביצוא CSD

 לקוחות יקרים,

 עפ"י הרגולציה הבינלאומית בתעופה, נדרש לצרף מסמך הצהרת ביטחון עבור כל משלוח יצוא(Consignment Security Declaration).

סוויספורט פיתחה במערכות המידע את הצהרת הביטחון אשר תשלח אוטומטית בסיום הטיפול הביטחוני עם כל המידע הנדרש.

את המסמך נדרש לצרף לכל שטר מטען.

 

שימו לב, שמסמך זה נבדק ביעד כחלק מדרישות הרגולציה.

  שלח