כניסה למערכת

הישאר רשום

מחשבון מחירים

סוג מטען
קליטה מיידית מיוחדת

תוצאה
שרותי ניטול ביבוא
שרותי אחסון ביבוא
סה"כ לפני מע"מ
מע"מ 17%
סה"כ לתשלום
ט.ל.ח

מחשבון האתר עומד לשירותכם ולנוחיותכם בלבד גובה החיוב בפועל יהא אך ורק בהתאם לנתוני המטען בפועל על פי חישוב שייערך בעת מתן השירותים ובהתאם לחשבונית שתוצא על ידי החברה.

ישנם מטענים המחוייבים ב-27 ש"ח דמי הרשאה לרש"ת.

שליחת טופס איתור (גייטפס) עבור שטר מטען קונסול לכתובת מייל

25 יולי 2016

 שליחת טופס איתור (גייטפס) עבור שטר מטען קונסול לכתובת מייל

פקודות המסירה תישלחנה באופן אוטומטי ישירות לכתובת מייל אשר תוגדר במערכות סוויספורט על פי בקשת הסוכן.  להגדרת מייל יש לפנות לגרטה קז'ילוטי/ מערכות מידע 03-6222023 או במייל

Gretak@swissport.co.il

 הנ"ל עבור שטר מטען קונסולידציה אשר תחתיו שטר מטען פנימי וסוכן המטען מזוהה במערכות סוויספורט באמצעות שידור או הזנת מידע באתר אינטרנט.

להדגיש שהשירות הינו עבור ח"ת אשר מקבלות שירותי תחנת מטען בסוויספורט בלבד.

גבייה עבור פקודת מסירה תבוצע בהתאם לתעריפון סוויספורט ותתאפשר לבעלי אשראי בסוויספורט  בלבד. מי שמעוניין בשינוי צורת החיוב כגון חשבונית מרכזות נא לפנות להנהלת חשבונות – נופר קרימבה/ חשבת 03-6222008 או במייל 

nofar.karimba@swissport.co.il

תהליך זה מחליף את ביצוע פקודת העבודה עבור פקודת מסירה ואת ההמתנה בדלפק השירות.

האמור אינו תקף לשטרי מטען ישירים - פקודת המסירה לשטרי מטען אלו לא תשלח במייל

לידיעה כי חברות תעופה אשר מקבלות שירותי תחנת מטען בסוויספורט הן:

 FV,SU,7L,ZP,HU,J2,TQ,AI,AY,ET,B2,ST,CY,Y8 

תחילת התהליך החל מ 01.08.2016 

 

 בברכה,

רותם סייג

מנהלת תחנת מטען סוויספורט

  שלח