כניסה למערכת

הישאר רשום

מחשבון מחירים

סוג מטען
קליטה מיידית מיוחדת

תוצאה
שרותי ניטול ביבוא
שרותי אחסון ביבוא
סה"כ לפני מע"מ
מע"מ 17%
סה"כ לתשלום
ט.ל.ח

מחשבון האתר עומד לשירותכם ולנוחיותכם בלבד גובה החיוב בפועל יהא אך ורק בהתאם לנתוני המטען בפועל על פי חישוב שייערך בעת מתן השירותים ובהתאם לחשבונית שתוצא על ידי החברה.

ישנם מטענים המחוייבים ב-27 ש"ח דמי הרשאה לרש"ת.

אחסנת משלוחים ניזוקים עם חשש לחוסר באחסון "שמור"

18/10/2016

הנדון: אחסנת משלוחים ניזוקים עם חשש לחוסר באחסון "שמור"

לקוחות יקרים,

מסוף סוויספורט מתמודד עם ריבוי מקרים בהם משלוחי יבוא מגיעים עם חשש לחוסר בתכולה או עם נזקים

המאפשרים גישה אליה. בין היתר הדבר גורר תביעות ותלונות מצד לקוחות רבים כנגד המסוף למרות שכך הגיעו

המשלוחים מארץ המוצא.

בהתאם לזאת הוחלט כי האחסון של מטענים אלו יבוצע באחסון מסוג "שמור".

מחלקת הביטחון, אשר מקבלת הודעה על כל משלוח יבוא אשר נקלט עם נזק מסוג "אפשרות לגישה לתכולה" ו/או

"חשש לחוסר", שולחת עובד ביטחון לבדוק את המשלוח ולוודא כי המסוף מבצע כל שנדרש בכדי להגן על הסחורה.

לאחר שינוי מיקום האחסון לשמור הודעה יוצאת על הגייטפס ובאחריות המשלח להנחות את סוויספורט בהתאם:

 1. במידה ומעוניינים באחסנה בשמור אין צורך בפעולה נוספת.

2. במידה ואין צורך לאחסון הסחורה בשמור ישנן שתי אופציות לטיפול:

  • יש לבקש פקודת עבודה לאריזה מחדש כולל הנחייה להעברת המשלוח לאחסנה רגילה. 
  • לשלוח מייל עם רשימון אשר בו מופיע שטר מטען + הערך של המטען ל: יוסי אלחרר מנהל יחידת (Yossi.Elharar@Swissport.co.il) מחלקת האבטחה תקבל את ההחלטה האם להוציא את  האבטחה המטען מאחסון שמור או לא.

 כל עוד לא ניתנה הנחייה אחרת חיוב האחסנה למשלוח יעשה לפי אחסון "שמור".

הודעה זו מועברת במטרה ליישר קו בנושא.

מתוקף אחריותה של סוויספורט (לכל משלוח הנמצא בתחומה) ביכולתה לקבוע את רמת האחסנה הנדרשת למשלוח,

בהתאם לנהלי החברה ותקנות מקומיות ובינלאומיות, וזאת במטרה לתת את הפתרון המיטבי למשלוחים וללקוחות

בכל הנוגע לנזקים, חוסר ואובדן.

בברכה,

 אילן ביטון - סמנכ"ל ביטחון

ilanb@swissport.co.il

משרד: 03-6222090/1

  שלח