כניסה למערכת

הישאר רשום

מחשבון מחירים

סוג מטען
קליטה מיידית מיוחדת

תוצאה
שרותי ניטול ביבוא
שרותי אחסון ביבוא
סה"כ לפני מע"מ
מע"מ 17%
סה"כ לתשלום
ט.ל.ח

מחשבון האתר עומד לשירותכם ולנוחיותכם בלבד גובה החיוב בפועל יהא אך ורק בהתאם לנתוני המטען בפועל על פי חישוב שייערך בעת מתן השירותים ובהתאם לחשבונית שתוצא על ידי החברה.

ישנם מטענים המחוייבים ב-27 ש"ח דמי הרשאה לרש"ת.

מסרי יצוא לשטרי מטען

 

 הנדון: מסרי יצוא לשטרי מטען

לקוחות יקרים,
בהמשך לבקשות חברות התעופה אשר מיוצגות על ידי סוויספורט, החל מה 1- לינואר 2017 כל מסרי היצוא מסוג FWB וFHL
 ישלחו ישירות לכתובת סיטא  TLVCS8X.

תחנת המטען בסוויספורט, בשם חברות התעופה, הינה האחראית הבלעדית להעברת המסרים לתחנות היעד באופן תקין ומלא, זאת בהתאם לשטר המטען (להלן- "ניירת") אשר נמסר על ידי המשלח.

לתשומת לבכם, בהמשך למכתב קודם באותו נושא, לאחר שאפשרנו תקופת היערכות החל מיום 01 במאי 2017 , יחולו
החיובים הבאים בדרך של חשבוניות פקודות עבודה (כל המחירים הם לפני מע"מ):
 1. טיפול במסרים שהתקבלו בשידור, עבור כל שטר מטען ישיר, מסטר או פנימי – 5 ₪ (מק"ט 5070)
2. הקלדה ידנית של מסרים שבגינם -
       a) לא התקבל שידור ,לכל שטר מטען ישיר, מסטר או פנימי – 40 ₪ ׁׁ(מק"ט 5075 )
       b) התקבל שידור לאחר מועד זמינות אחרונה לכל שטר מטען ישיר, מסטר או פנימי 40- ₪(מק"ט 5080 )
       c) תיקון של מסר שהתקבל שגוי )מידע שונה מניירת( לכל שטר מטען ישיר, מסטר או פנימי 40- ₪ (מק"ט 5085)
3. ניירת אשר לא תגיע עד מועד הזמינות האחרונה, משמעותה שהמשלוח אינו זמין להטסה.משלוח שהניירת תגיע
ויחויב בהתאם בפקודת עבודה ע"פ מחיר מינימום לקליטה מידית "Last Minute" לאחר מכן יטופל בתהליך של (מק"ט 5040)
מידע נוסף -
  • מסרים יש להעביר טרם מסירת ניירת לסוויספורט. 
  • את העותק הקשיח של שטר המטען יש להעביר לתחנת מטען לא יאוחר ממועד הזמינות האחרונה של הטיסה - 5  שעות טרם המראה למטוס נוסעים ו 7- שעות טרם המראה למטוס מטען.
  • אנו מבקשים להדגיש, כי בכל מצב בו תחנת מטען סוויספורט אינה מקבלת את שטר המטען עד מועד הזמינות  האחרונה, אין לה יכולת להבטיח שהניירת תצא עם המטען לחו"ל, או שחברת התעופה לא תבטל את הטסת המשלוח או שהשידורים יגיעו בזמן ליעדם.
בברכה,
טל יעקבי
מנהל מסחר ופיתוח עסקי
סוויספורט שירותי מטען ישראל

 

  שלח