כניסה למערכת

הישאר רשום

מחשבון מחירים

סוג מטען
קליטה מיידית מיוחדת

תוצאה
שרותי ניטול ביבוא
שרותי אחסון ביבוא
סה"כ לפני מע"מ
מע"מ 17%
סה"כ לתשלום
ט.ל.ח

מחשבון האתר עומד לשירותכם ולנוחיותכם בלבד גובה החיוב בפועל יהא אך ורק בהתאם לנתוני המטען בפועל על פי חישוב שייערך בעת מתן השירותים ובהתאם לחשבונית שתוצא על ידי החברה.

ישנם מטענים המחוייבים ב-27 ש"ח דמי הרשאה לרש"ת.

שינויים בקליטת חיות מחמד

27.08.17

הנדון: שינויים בנוהל קליטת חיות מחמד במסוף בהתאם לדרישת השו"ט

לאחרונה השו"ט עדכנו את דרישות היבוא לחיות מחמד.

www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport%20export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/import_hayot_mahmad/ import_tfasim/Pages/meda_yevu_dogs_cats_2010.aspx

עיקר השינויים:

סעיף 9:

כל משלוח של כלב או חתול שניתן לגביו רישיון יבוא ייבדק באחד ממסופי המטענים בנתב"ג, החל מיום  א' בשבוע בשעה 06:00 ועד ליום ה' בשבוע בשעה 24:00.הבדיקה תכלול בדיקה פיזית ובדיקת מסמכים ע"י צוות הפיקוח הווטרינרי בנמל ואין שלחררו אלא לאחר אישור השירות הווטרינרי הממשלתי בנמל.

סעיף 11:

לא יעמיס יבואן/בעלים של כלבים וחתולים את בעלי החיים על כלי ההובלה אלא לאחר קבלת אישור בכתב מאת השירות הווטרינרי בנמל המעיד על העמידה בדרישות היבוא של מדינת ישראל.

פרטים בנושא מסירה ישירה:

www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport%20export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/import_hayot_mahmad/import_tfasim/Pages/hanhayot_hayot_mahmad.aspx


אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה ומזמינים אותכם לשלוח פידבק באמצעות שירות הלקוחות

משמעות השינוי מבחינת מסוף המטענים סוויספורט:

1. אין לייבא בעלי חיים ביום שישי,

2. הגדלת כמות הקליטה והטיפול של חיות מחמד במסוף

3. ייתכן ובזמן הקרוב לאור השינוי לא יצלח השחרור מסיבות מכסיות ובעל החיים כבר נבדק ע"י רופא/ מפקח וטרינר, אנו נעשה מאמצים לעזור לצרכי רווחת חיות המחמד בטיפול הולם ( לבעלים / היבואן להיכנס למסוף בליווי כמובן ולהוסיף מים,אוכל,כלוב מרווח יותר ... לחיות המחמד וכו')

 

בברכה,

טל יעקבי

מנהל מסחר ופיתוח עסקי,

סוויספורט ישראל.

 

  שלח