כניסה למערכת

הישאר רשום

מחשבון מחירים

סוג מטען
קליטה מיידית מיוחדת

תוצאה
שרותי ניטול ביבוא
שרותי אחסון ביבוא
סה"כ לפני מע"מ
מע"מ 17%
סה"כ לתשלום
ט.ל.ח

מחשבון האתר עומד לשירותכם ולנוחיותכם בלבד גובה החיוב בפועל יהא אך ורק בהתאם לנתוני המטען בפועל על פי חישוב שייערך בעת מתן השירותים ובהתאם לחשבונית שתוצא על ידי החברה.

ישנם מטענים המחוייבים ב-27 ש"ח דמי הרשאה לרש"ת.

סימון בטריות ליתיום SECTION II

    תאריך: 19.11.2017
                                       הנדון: סימון בטריות ליתיום SECTION II 
 
לקוחות יקרים,
 
משלוחי בטריות ליתיום SECTION II אינם מוגדרים כחומר מסוכן על פי הנחיות IATA \ ICAO, יחד עם זאת, נדרשת בדיקה ואישור חברת תעופה טרם שחרורם לטיסה.
 
נכון להיום, בטופס האחסנה אין מקום לסימון שמדובר במשלוחי בטריות ליתיום SECTION II,  כך שאין בעצם חסימה למשלוח אלא עם סומן כנדרש והמדבקה הייעודית נראתה על ידי מזהה המטען בקליטה.
 
על מנת לנסות לצמצם את המקרים בהם המשלוח לא סומן בקליטה או שהמדבקה נמצאה על פאה לא נראית וקיים קושי רב בחסימת המשלוח לבדיקה, אנו מבקשים שהחל מ 1.12.2017,
כל משלוח המכיל בטריות ליתיום SECTION II, יסומן על גבי טופס האחסנה " בטריות ליתיום SECTION II " בין אם בחותמת, מדבקה או כיתוב בולט
 
החל מ 1.1.2018, לא יאושר להטסה משלוח ללא הסימון גם אם אושר על ידי חברת תעופה. 
 
תודה רבה על שיתוף הפעולה. 
 
בברכה,
 
שחם יעקובסון

קב"ט מטען סוויספורט

 

  שלח