כניסה למערכת

הישאר רשום

מחשבון מחירים

סוג מטען
קליטה מיידית מיוחדת

תוצאה
שרותי ניטול ביבוא
שרותי אחסון ביבוא
סה"כ לפני מע"מ
מע"מ 17%
סה"כ לתשלום
ט.ל.ח

מחשבון האתר עומד לשירותכם ולנוחיותכם בלבד גובה החיוב בפועל יהא אך ורק בהתאם לנתוני המטען בפועל על פי חישוב שייערך בעת מתן השירותים ובהתאם לחשבונית שתוצא על ידי החברה.

ישנם מטענים המחוייבים ב-27 ש"ח דמי הרשאה לרש"ת.

היערכות והתנהלות לקראת עליית מערכת שער עולמי

 
 
הנדון: היערכות והתנהלות לקראת עליית מערכת שער עולמי - יבוא בסיסי
לקוחות יקרים,
ברצוננו לשתף בהיערכות והתנהלות מסוף סוויספורט במעבר הצפוי למערכת שער עולמי.
 
להלן המידע:
10.1.18 יום רביעי, עד השעה 19:00 (מועד ירידת מערכת סחר חוץ יבוא):
·         יש לנסות ולסיים שחרור מטעני יבוא
·         יש לסיים העברות בין מסופים
·         הפקת חשבוניות ללקוחות יבוא ויצוא תתבצע עד השעה 14:00 - לאחר מכן הפקת החשבוניות תחודש
       ביום ראשון 14.1.18
·         אתר האינטרנט ימשיך לפעול כרגיל
10.1.18 יום רביעי, 19:00 - 22:00:  
·         יבוא - ניתן להמשיך לשחרר מטענים
·         יצוא - שירות כרגיל
10.1.18 יום רביעי, 22:00 – 24:00 - מעבר מערכות סוויספורט לסביבת שער עולמי:
·         פעילות המסוף מופסקת לחלוטין.
·         ביבוא לא יהיה שחרור של מטענים וביצוא לא תיהיה קליטה של מטענים.
·         החל משעה 24:00 - המסוף יחזור לפעילות רגילה.
14.1.18 עליית מערכת שער עולמי:
·         מערכות סוויספורט יתמכו במבנה הנדרש לשט"מ הפנימיים.
·         הפקת החשבוניות תכלול את מספרי שט"מ הפנימיים לפי מבנה מערכת שער עולמי.
·         אתר האינטרנט יציג את נתוני שט"מ לפי מבנה מערכת שער עולמי, עדכונים באתר:
  -תמיכה בשט"מ פנימי במבנה החדש באזור האישי, פקודות העבודה,שידור פנימי למאסטר, חשבוניות, 
   שידור פנימי למאסטר וכו'
 -שדה שט"מ פנימי חדש ביבוא –תמיכה ב 15 תווים, בלדרות – תמיכה ב 35 תווים
 
נקודות נוספות לתשומת ליבכם
·        נדרשת התאמה מלאה בזיהוי שטר המטען בין כל הגורמים, חברת תעופה, הצהרת הסוכן והלייבל שעל
       חבילה על פיו המסוף מבצע קליטה.
·        באם אתם עושים שימוש באתר האינטרנט לביצוע תיאום, יש לשדר את שטר המטען בשפת שער עולמי
       בלבד ובזהה לנתוני שטר המטען שהועברו במסרים מוקדמים.
 
אנו מבקשים את תשומת ליבכם, סבלנותכם והיערכותכם בהתאם לדרישות.
שרות הלקוחות ומנהלי המסוף יהיו לשירותכם לכל שאלה.
 
                                                               בברכה והצלחה,
טל יעקבי
מנהל מסחר, סוויספורט ישראל

 

  שלח