כניסה למערכת

הישאר רשום

מחשבון מחירים

סוג מטען
קליטה מיידית מיוחדת

תוצאה
שרותי ניטול ביבוא
שרותי אחסון ביבוא
סה"כ לפני מע"מ
מע"מ 17%
סה"כ לתשלום
ט.ל.ח

מחשבון האתר עומד לשירותכם ולנוחיותכם בלבד גובה החיוב בפועל יהא אך ורק בהתאם לנתוני המטען בפועל על פי חישוב שייערך בעת מתן השירותים ובהתאם לחשבונית שתוצא על ידי החברה.

ישנם מטענים המחוייבים ב-27 ש"ח דמי הרשאה לרש"ת.

שמירה על מידע והקפדה על כללי הביטחון

 29.04.18

לקוחות נכבדים,
הנדון: הנחיות ביטחון בנושא שמירת מידע וגישה למשלוחים
 
כפועל יוצא משיטת העבודה, חלק מלקוחותינו מחזיקים בתג קבוע המאפשר תנועה בשטח המסוף.
להזכירכם כי במעמד קבלת התג חותם כל לקוח על תדריך ביטחון הכולל את ההנחיות לכניסה ולתנועה. במסגרת
התדריך מודגש כי אישור הכניסה מיועד אך ורק על מנת לאפשר תנועה לטובת פעילות הקשורה לחברת התעופה
הרלוונטית וכל נושא אחר הינו אסור בהחלט.
 
אנו מבקשים לרענן ולחדד את נושא התנועה והגישה למשלוחים במסוף:
 
  • אין לצלם בשטח המסוף. 
  • הכניסה והתנועה עם התג הינן למטרות העבודה המוגדרות ולאזורים הרלוונטיים בלבד. 
  • איסוף ורישום מידע של משלוחים השייכים לגורם אחר אסור בהחלט. 
  • אין לגעת, לשנע או לפתוח משלוח ללא נוכחות ואישור עובד סוויספורט.

חלה חובה לשמירה על סודיות המידע אליו אתם נחשפים במתכוון או באקראי בזמן שהותכם במסוף - בין אם

המידע הינו של סוויספורט או של לקוחותיה. אין לעשות במידע זה כל שימוש, לרבות שימוש אישי או מסחרי,

בשום צורה ואופן.

 

בכדי לאפשר סביבת עבודה ניטרלית ותקינה, חברת סוויספורט עושה את כל המאמצים לשמור על סודיות המידע

של לקוחותיה. באותה מידה, מצופה מכל בעל אישור כניסה לכבד את עמיתיו לתחום ואת הכללים בכדי לאפשר

התנהלות מכובדת וראויה.

 

סוויספורט תתייחס בחומרה לכל עבירה על הנחיות הביטחון בכלל והנחיות אלו בפרט. במקרים חריגים, בהם

יתברר כי בוצע שימוש שאינו הולם באישור הכניסה, שומרת סוויספורט את הזכות לשלול את תג הכניסה למסוף.

 

אנו מבקשים כי תביאו את המידע לידיעת כלל העובדים הרלוונטיים ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.

 

בברכה,

אילן ביטון

סמנכ"ל תפעול שירות וביטחון סוויספורט

  שלח