כניסה למערכת

הישאר רשום

מחשבון מחירים

סוג מטען
קליטה מיידית מיוחדת

תוצאה
שרותי ניטול ביבוא
שרותי אחסון ביבוא
סה"כ לפני מע"מ
מע"מ 17%
סה"כ לתשלום
ט.ל.ח

מחשבון האתר עומד לשירותכם ולנוחיותכם בלבד גובה החיוב בפועל יהא אך ורק בהתאם לנתוני המטען בפועל על פי חישוב שייערך בעת מתן השירותים ובהתאם לחשבונית שתוצא על ידי החברה.

ישנם מטענים המחוייבים ב-27 ש"ח דמי הרשאה לרש"ת.

הנחיות בנושא החוק להגבלת השימוש במזומן

 לקוחות יקרים,

 כחלק מהיערכות לשנת 2019 יש לתת את הדעת ולפעול בהתאם לחוק להגבלת השימוש במזומן מתאריך 1.1.2019 אשר אשר קובע הגבלות על השימוש במזומן ובשיקים.

לתשומת ליבכם והיערכותכם:

1.      מגבלת הסכום עד 11 אש"ח

2.      לא יתקבלו שיקים מלקוחות במידה ושם המוטב אינו מופיע על גבי השיק

 פרטי החוק המלאים (בחוזר רשות המיסים מס' 17/2018 מיום 4.12.2018

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz_17_2018_acc.pdf

 

בכבוד רב

                                           טל יעקבי

                                    מנהל מסחר ופיתוח עסקי

                                    סוויספורט שרותי מטען ישראל

  שלח