כניסה למערכת

הישאר רשום

מחשבון מחירים

סוג מטען
קליטה מיידית מיוחדת

תוצאה
שרותי ניטול ביבוא
שרותי אחסון ביבוא
סה"כ לפני מע"מ
מע"מ 17%
סה"כ לתשלום
ט.ל.ח

מחשבון האתר עומד לשירותכם ולנוחיותכם בלבד גובה החיוב בפועל יהא אך ורק בהתאם לנתוני המטען בפועל על פי חישוב שייערך בעת מתן השירותים ובהתאם לחשבונית שתוצא על ידי החברה.

ישנם מטענים המחוייבים ב-27 ש"ח דמי הרשאה לרש"ת.

הנחיות בנושא החוק להגבלת השימוש במזומן נכון לתאריך 14/07/2022

שלום רב,

לתשומת ליבכם כי החל מיום 1.8.22 יתעדכן החוק לצמצום השימוש במזומן, ויוגבל לסכום של 6,000 ש"ח בלבד 

לא יגבה תשלום במזומן מעבר לסכום זה

כמו כן, לא יתקבל שק מלקוח במידה ושם המוטב לא מופיע עליו 

 

בכבוד רב

                                    סוויספורט שרותי מטען ישראל

  שלח