כניסה למערכת

הישאר רשום

מחשבון מחירים

סוג מטען
קליטה מיידית מיוחדת

תוצאה
שרותי ניטול ביבוא
שרותי אחסון ביבוא
סה"כ לפני מע"מ
מע"מ 17%
סה"כ לתשלום
ט.ל.ח

מחשבון האתר עומד לשירותכם ולנוחיותכם בלבד גובה החיוב בפועל יהא אך ורק בהתאם לנתוני המטען בפועל על פי חישוב שייערך בעת מתן השירותים ובהתאם לחשבונית שתוצא על ידי החברה.

ישנם מטענים המחוייבים ב-27 ש"ח דמי הרשאה לרש"ת.

פורמט יפוי כוח

17 אוגוסט 2023   

לקוחות יקרים                                                                             

על מנת ליישר קו בנושא קבלת ניירת חברת תעופה כנגד ייפוי כוח חשוב לנו להבהיר את הדגשים  הבאים:

ככלל, שטר מטען/ניירת יימסר לנמען הרשום על גבי שטר המטען או למיופה כוחו של הנמען.

1.      חברה / עוסק מורשה

1.1.   ייפוי כוח קריא וברור עם לוגו חברה / חותמת גומי אשר רשום כנמען על גבי שטר המטען.

1.2.   ייפוי כוח חייב להיות חתום בחתימה שמית.

1.3.   במידה ועל גבי שטר המטען, מצוין רק שם החברה (ללא זיהוי של אדם כלשהו  וללא מספר הזהות שלו) ולחברה אין לוגו/חותמת גומי נדרש בנוסף לתעודת עוסק מורשה, תעודה מזהה של מי שחתום על העוסק מורשה.

2.      לקוח פרטי

2.1.   ייפוי כוח קריא וברור הכולל פרטי הלקוח אשר רשום כנמען על גבי שטר המטען.

2.2.   בנוסף לייפוי כוח חובה לצרף צילום תעודה מזהה של הלקוח, בתנאי ששם הלקוח או מספר תעודת הזהות שלו מופיעים על גבי שטר המטען.

  תודה על שיתוף הפעולה

 

שירות לקוחות סוויספורט ישראל

פורמט ייפוי כוח:.doc

  שלח